Mechelińskie Łąki

Rezerwat Mechelińskie Łąki

Rezerwat Mechelińskie Łąki położony jest na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, między Mechelinkami a Rewą. Rezerwat został utworzony w 2000 roku, a jego powierzchnia to ponad 100 hektarów. Mechelińskie Łąki tworzą charakterystyczny, strefowy układ roślinności. Posuwając się od linii brzegowej wód Zatoki w głąb lądu występują tu: strefa plaży, murawy nawydmowe, słonawy, półhalofilny szuwar, szuwar trzcinowy. Najcenniesze środowiskowo są rosliny słonolubne i słonoznośne, powstałe pod wpływem zasolonych wód Zatoki.

Mechelińskie Łąki to również miejsce gniazdowania rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych i wodnych. W południowo-zachodniej części rezerwatu znajduje się licząca około 25 gniazd kolonia czapli siwej. Rezerwat jest również miejscem odpoczynku podczas migracji ptaków.


Lokalizacja atrakcji


Rezerwat Mechelińskie Łąki

Rezerwat Mechelińskie Łąki położony jest na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, między Mechelinkami a Rewą. Rezerwat został utworzony w 2000 roku, a jego powierzchnia to ponad 100 hektarów. Mechelińskie Łąki tworzą charakterystyczny, strefowy układ roślinności. Posuwając się od linii brzegowej wód Zatoki w głąb lądu występują tu: strefa plaży, murawy nawydmowe, słonawy, półhalofilny szuwar, szuwar trzcinowy. Najcenniesze środowiskowo są rosliny słonolubne i słonoznośne, powstałe pod wpływem zasolonych wód Zatoki.

Mechelińskie Łąki to również miejsce gniazdowania rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych i wodnych. W południowo-zachodniej części rezerwatu znajduje się licząca około 25 gniazd kolonia czapli siwej. Rezerwat jest również miejscem odpoczynku podczas migracji ptaków.