Informator

Informator - informacja turystyczna, ważne telefony, ochrona zdrowia

Punkt informacji turystycznej

ul. Morska 56, Rewa 
tel. 58 620 06 95
e-mail: turystyka@kosakowo.pl

Ochrona Zdrowia - Pogotowie Ratunkowe

ALARMOWY 112, 999

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KOSAKOWO
ul. Żeromskiego 51, Kosakowo
tel. 58 679 13 23
e-mail: nzozkosakowo@wp.pl

Policja

ALARMOWY 112, 997

Komisariat Policji w Kosakowie
ul. Żeromskiego 71, Kosakowo
tel. 58 679 13 97

Straż pożarna

ALARMOWY 112, 998

OSP Kosakowo
tel. 58 679 13 15

WOPR

tel. 601 100 100

Źródło powyższych informacji - Oficjalna strona turystyczna gminy Kosakowo http://kosakowoturystycznie.pl/